PRIVACYVERKLARING

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen het kader van de bepalingen van de gegevensbeschermingswet van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. U kunt deze informatie op elk moment op onze website opvragen.

Gegevensoverdracht en -logging voor systeeminterne en statistische doeleinden
Om technische redenen verzendt uw internetbrowser automatisch gegevens naar onze webserver wanneer u onze website bezoekt. Het gaat bijv. om datum en tijd van toegang, URL van de verwijzende website, het opgehaalde bestand, de hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, het besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden apart opgeslagen van andere gegevens die u invoert tijdens het gebruik van ons websiteaanbod. Een toewijzing van deze gegevens aan een specifieke persoon is voor ons niet mogelijk. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd en vervolgens verwijderd.

Inventarisgegevens
Als er een contractuele relatie tussen ons en u tot stand moet worden gebracht, waarvan de inhoud moet worden aangepast of gewijzigd, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om deze doeleinden te bereiken.
In opdracht van de bevoegde autoriteiten mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is voor wetshandhaving, beveiliging, om de wettelijke taken van de constitutionele beschermingsautoriteiten of de militaire beveiligingsdienst te vervullen of om intellectuele eigendomsrechten te doen gelden.

Gebruiksgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van u, voor zover dit nodig is om het gebruik van onze website mogelijk te maken of (gebruiksgegevens) te factureren. Dit omvat met name kenmerken voor uw identificatie en informatie over de begin- en eindtijden, evenals de mate van het gebruik van onze website aanbiedingen.
Het is ons toegestaan gebruiksprofielen samen te stellen mits gebruik van pseudoniemen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. Het is ons niet toegestaan de gebruikersprofielen te combineren met gegevens over de drager van het pseudoniem.
In opdracht van de bevoegde autoriteiten mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is voor wetshandhaving, beveiliging, om de wettelijke taken van de constitutionele beschermingsautoriteiten of de militaire beveiligingsdienst te vervullen of om intellectuele eigendomsrechten te doen gelden.

Cookies
Wij gebruiken “cookies” om de functionaliteit van onze website uit te breiden en gebruiksvriendelijker voor te maken. Met behulp van deze “cookies” kunnen gegevens op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw computer te belemmeren door de nodige wijzigingen in uw browserinstellingen aan te brengen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functionaliteit van onze aanbieding.

Recht op informatie
Als gebruiker van onze website heeft u het recht om informatie bij ons op te vragen over de over u opgeslagen gegevens of uw pseudoniem. De informatie kan ook op uw verzoek elektronisch worden verstrekt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als dit wettelijk verplicht is of als derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het installeren van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens die Google over u heeft verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met toekomstig effect (klik hier). Gezien de discussie over het gebruik van analytische tools met volledige IP-adressen, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie „_anonymizeIp()“ en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om een directe persoonlijke referentie uit te sluiten.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics door een optout-cookie in te stellen:
Google Analytick deactiveren

Graag een offerte voor volgende producten:
U hebt geen product gekozen.

* Verplichte velden

* Verplichte velden